Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

Téma stavu nášho zdravotníctva je opäť aktuálna:
Vážená pani ministerka zdravotníctva Zvolenská,

Chcel by som do tohoto problému okolo
(ne) fungovania zdravotníctva tiež prispieť.

V prvom rade si treba ujasniť, že stav, v akom je naše zdravotníctvo, je spôsobený aj našou pasivitou a našou ukážkou, ako sa zaujímame o to, ako je nakladané s našimi spoločnými peniazmi. Áno, sú to naše spoločné peniaze vybraté na verejné zdravotné poistenie. Do ktorého prispieva každý ekonomicky aktívny občan. 

Tieto prostriedky však nie sú účelovo vynaložené na tie úkony, na ktoré majú prioritne slúžiť.  Nazvime to systémovou poruchou, ktorej prejavy sa najviac ukážu pri pacientovi. A aby sme boli trefnejší, tak pri tzv. "bežnom" pacientovi. A tých je predsa najviac. 

Rozkrádanie zdrojov pokračuje na všetkých možných úrovniach, od IT-éčkara v nemocnici, čo práve novodovezený hardver obratom predá a tržbu inkasuje do vlastného vrecka, cez lekárov, čo majú založené súkromné ambulancie, jednou nohou však ako zamestnanec štátnej nemocnice "nákladuje" svojich pacientov cez štátnu nemocnicu a znižuje tak nákladové položky jeho súkromnej praxe a konečne až po vývoz ziskov tzv. súkromných zdravotných poisťovní, ktoré majú o.i. poradovníky na operácie, ktoré akútne neohrozujú život (napr. bedrové kĺby....) alebo limitujú (sumou) úkony jednotlivých ambulancií, čo v preklade znamená, že lekárovi preplatia cca 50-60% úkonov a zvyšok odrobia lekári a sestry v ambulanciách za modré oči.

Nie je náhodou najvyšší čas na zmenu pravidiel financovania verejného zdravotného poistenia? Podľa mňa je. Pretože spoliehať sa na to, že po poslednom prípade z 2. augusta t. r. (vid link hore) sa niečo zmení, je silne naivné.
Zaužívaný systém, že zamestnancovi stiahnu "niečo" z platu (jeho mzdy), čo nevidí a niekde pošlú vyvoláva pocit, že to je vlastne zadarmo. Je to zotrvačnosť (alebo tradicionalizmus?), čo nás udržuje v posvätnej úcte napokon otvárať peňaženku v ordinácii (či oficiálne, alebo neoficiálne). Treba sa pýtať kompetentných, prečo má pacient platiť za parkovisko pred nemocnicou? Prečo má platiť za vyšetrenie, raz krvi, potom niečoho iného. Potom za pečiatku, či za potvrdenie? Nie je náhodou to, čo nás kvári, taký spoločenský nádor? Naša ľahostajnosť, čo ľahostajnosť, servilnosť stále udržiavať tento poloadministratívny,  netransparentný  systém neefektívneho poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktorého nosná kostra je postavená na zločinnom tunelovaní finančných zdrojov verejného zdravotného poistenia?

Zdroje: Je skutočne slovenské zdravotníctvo také chudobné?
             Nie je to iba o sestrách. Je to o systéme, ktorý nefunguje
0 komentárov:

Zverejnenie komentára